kakoa | ZERBITZUAK
11
page-template-default,page,page-id-11,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

 

DISEINU EDITORIALA ETA MAKETAZIOA / DISEÑO EDITORIAL Y MAQUETACIÓN

Proiektu editorialekin esperientzia, eta era guztietako argitalpenen diseinua:
liburuak, aldizkariak, txostenak, memoriak, etab.

Experiencia en proyectos editoriales, y diseño de todo tipo de publicaciones:
revistas, libros, informes anuales, memorias, etc. 

————

IDENTITATEA / IDENTIDAD

Enpresa, erakunde, elkarte eta produktuen irudi bisualaren diseinua:
logotipoak, txartelak, papeleria, argitalpen korporatiboak,
lokalen dekorazioa eta seinaletika, packaging, web orria eta abar.

Diseño de imágen visual de empresas, instituciones, asociaciones y productos:
logotipos, tarjetas de visita, papelería, publicaciones corporativas,
decoración y señalética de locales, packaging, página web, etc.

————

KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN

Produktuak, zerbitzuak, ekitaldiak, proiektuak eta beste iragartzeko materiala:
katalogoak, triptikoak, CD promozionalak, kartelak, display-ak, prentsarako
iragarkiak, gonbidapen txartelak, merchandising-a, eta abar.

Diseño de catálogos, trípticos, carteles, CDs promocionales, tarjetas de
invitación, anuncios de prensa, displays, artículos de merchandising, etc.
Todo tipo de material dirigido a publicitar productos, servicios, actos,
proyectos, etc.

————

ILUSTRAZIOA / ILUSTRACIÓN

Proiektu editorialak, artistikoak, infografia, publizitatea, dekorazioa, eta abar.

Proyectos editoriales, artísticos, decorativos, infografía, publicidad, etc.

————

ANIMAZIOA / ANIMACIÓN

Enpresa, produktu edota ekimenen aurkezpenak, logo animatuak, gif laburrak,
poster animatuak, eta abar.

Presentaciones (corporativas, de producto, actos…), logos animados,
pequeños gifs, pósters animados, etc.

————

KOORDINAZIOA / COORDINACIÓN

Proiektuaren eskakizunen arabera, beste arlo batzutako profesionalekin
koordinazio zerbitzua (inprimaketa, web diseinua, argazkiak, etab.).

Coordinación con profesionales de otros ámbitos, según los requisitos
del proyecto (impresión, diseño web, fotografía, etc.).